Апологетика

Твърде много религии!

От Сергей Худиев

На света има твърде много религии и всяка претендира за истинност не по-малко уверено от Православието. Защо да се мъчим с въпроса в кой от многото богове да вярваме. Не е ли по-добре да останем атеисти? Не. Защото атеизмът е само още една от претенциите за истина не по-добра от другите и нямаме основания да […]

Бил ли е Иисус Христос в Индия?

От Борис Маринов и Александър Величков

И така: Къде е бил Иисус Христос от 12 до 30 годишната Си възраст? Бил ли е Той в Индия? Както вече споменахме, в светото Евангелие не се говори пряко за този период от живота на Иисуса Христа. Но това е напълно естествено и в хармония с великото смирение, в което Божият Син се яви […]

Историчност на Иисус Христос

Според извънбиблейските източници

Съществувал ли е Иисус Христос като реална историческа личност в определено историческо време или Той е само митична фигура, заимствана от древни езически вярвания, както се утвърждаваше в атеистичния режим? Съветският „научен“ атеизъм се развиваше в две основни „школи“ – митологическа и историческа. Според митологическата школа Иисус Христос не е съществал изобщо и цялата Библия […]

Проблемът със злото

  Според Уилиям Лейн Крейг

Проблемът за злото е най-голямото препятствие пред вярата в съществуването на Бог. Когато се замисля за размера и дълбочината на страданието в света, не зависимо дали причинено от безчовечността на хората или от природни бедствия, признавам ми е много трудно да вярвам, че Бог съществува. Без съмнение и вие сте се чувствали така. Дали всички […]

Що е истина?

Преди всичко под „истина“ се има предвид съответствие на изказване или мисъл с действителното положение на нещата. Родоначалникът на тази гледна точка Платон казва така: „ако някой говори за нещата такива каквото те са, значи говори истина; този който говори за тях по друг начин – лъже“. Аристотел пише в Метафизиката: „Да кажеш за съществуващото […]

Маймуната в мен

По Дейвид Берлински

Идеята, че хората са надарени със сили и свойства, които не се срещат в животинския свят или където и да е другаде в света – пише проф. Дейвид Берлински – произлиза от семплия императив: Просто се огледай наоколо. Този императив преживява теста на времето, клопките на философията и е особено приложим при сравнението ни с […]

Предишна страница Следваща страница