Блог

Осем "дара" на западната демокрация

Които влизат през задния вход

Хората от Европа и северна Америка често с недоумение се отнасяме пред отказа на някои държави от изтока, да приемат даровете на западната демокрация. Да дадат равни права, да отворят границите си, да адаптират законодателството си и да преподредят живота си по начин гарантиращ привилегиите на пазарната икономика. Този най-висш модел на управление се е […]

Предишна страница Следваща страница